32.205

Wijziging Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers inzake Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en instelling raad van toezicht



type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers in verband met de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en de instelling van een raad van toezicht
ingediend 09-11-2009 10:48
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2009-04-02      
advies 2009-05-20 48    
nader rapport 2009-11-03   167  
indiening 2009-11-09   6  
Tweede Kamer
stemming 2010-04-22     164
subtotaal       164
Eerste Kamer
eindverslag 2010-05-11 19    
stemming 2010-05-18 7    
subtotaal   26   26
Staatsblad
publicatie wet 2010-06-10   23  
totalen
TK + EK       190
totaal       434

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK