32.309 (R1907)

Weigeren verstrekking reisdocumenten in geval van onttrekking aan strafvervolging of tenuitvoerlegging van een straf in het buitenlandtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Paspoortwet in verband met de mogelijkheid om de verstrekking van een reisdocument te weigeren in geval van onttrekking aan strafvervolging of tenuitvoerlegging van een straf in het buitenland en in verband met een wijziging in de differentiatiemogelijkheden van de gemeentelijk tarieven
ingediend 04-02-2010 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2009-12-07      
advies 2009-12-23 16    
nader rapport 2010-01-28   36  
indiening 2010-02-04   7  
Tweede Kamer
behandeling 2010-06-23     139
stemming 2010-06-29     6
subtotaal       145
Eerste Kamer
eindverslag 2010-10-12 105    
stemming 2010-10-26 14    
subtotaal   119   119
Staatsblad
publicatie wet 2010-11-16   21  
totalen
TK + EK       264
totaal       344

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 29 juni 2010
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2009/2010, nr. 92, blz: 7603
  • 23 juni 2010
    behandeling Handelingen TK 2009/2010, nr. 90, blz: 7454-7462