32.311

Wijziging Arbeidstijdenwet inzake sancties voor overtreding van de rijtijdenverordeningtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de uitvoering van artikel 19, tweede lid, van verordening 561/2006/EG
ingediend 08-02-2010 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2010-02-08      
Tweede Kamer
stemming 2010-07-01     143
subtotaal       143
Eerste Kamer
eindverslag 2010-09-14 75    
stemming 2010-09-28 14    
subtotaal   89   89
Staatsblad
publicatie wet 2010-10-28   30  
totalen
TK + EK       232
totaal       262

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK