31.875

Uitvoering Verdrag over wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolietype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van het op 23 maart 2001 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, 2001 (Trb. 2005, 329)
ingediend 27-02-2009 11:44
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-07-09      
advies 2008-07-30 21    
nader rapport 2009-02-16   201  
indiening 2009-02-27   11  
Tweede Kamer
stemming 2010-07-01     489
subtotaal       489
Eerste Kamer
eindverslag 2010-09-28 89    
stemming 2010-10-05 7    
subtotaal   96   96
Staatsblad
publicatie wet 2010-11-30   56  
totalen
TK + EK       585
totaal       874

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK