32.398

Wet forensische zorgtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg)
ingediend 04-06-2010 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2009-06-30      
advies 2009-12-16 169    
nader rapport 2010-05-27   162  
indiening 2010-06-04   8  
Tweede Kamer
verslag 2010-11-12     161
nota naar aanleiding van het verslag 2011-12-21     404
behandeling 2012-11-21     336
stemming 2012-12-18     27
subtotaal       928
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2013-03-26 98    
memorie van antwoord 2013-07-03   99  
nader voorlopig verslag 2013-10-29 118    
nadere memorie van antwoord 2014-01-23   86  
eindverslag 2014-01-28 5    
behandeling 2018-01-16 1449    
stemming 2018-01-23 7    
subtotaal   1677 185 1862
Staatsblad
publicatie wet 2018-02-16   24  
totalen
TK + EK       2790
totaal       3153

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK