32.139

Goedkeuring Aanvullend Akkoord bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid en herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheidtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van het op 16 april 2009 te Ankara totstandgekomen Aanvullend Akkoord bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966 (Trb. 2009, 79)
ingediend 21-01-2010 15:35
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2010-01-21      
Tweede Kamer
stemming 2010-09-23     245
subtotaal       245
Eerste Kamer
eindverslag 2010-10-05 12    
stemming 2010-10-12 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2011-04-12   182  
totalen
TK + EK       264
totaal       446

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK