32.197

Aanpassingswet handel in emissierechten IItype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet milieubeheer, houdende aanpassing van hoofdstuk 2 aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en aanvulling, verduidelijking en vereenvoudiging van de in hoofdstuk 16 opgenomen regeling van de systemen voor de handel in broeikasgas- en NOx-emissierechten in verband met aanbevelingen uit het project Evaluatie Emissiehandel, proefprojecten voor de opslag van CO2 en wijzigingen van verordening (EG) nr. 2216/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 december 2004 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 386) (Aanpassingswet handel in emissierechten II)
ingediend 31-10-2009 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2009-07-14      
advies 2009-08-27 44    
nader rapport 2009-10-28   62  
indiening 2009-10-31   3  
Tweede Kamer
behandeling 2011-04-07     523
stemming 2011-04-07     0
subtotaal       523
Eerste Kamer
eindverslag 2011-04-19 12    
stemming 2011-05-10 21    
subtotaal   33   33
Staatsblad
publicatie wet 2011-06-15   36  
totalen
TK + EK       556
totaal       701

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK