32.157

Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten



type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Regels met betrekking tot de naleving van Europese regelgeving door publieke entiteiten (Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten)
ingediend 02-10-2009 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2009-03-30      
advies 2009-06-30 92    
nader rapport 2009-09-24   86  
indiening 2009-10-02   8  
Tweede Kamer
stemming 2010-09-23     356
subtotaal       356
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2010-11-29 67    
memorie van antwoord 2011-05-10   162  
nader voorlopig verslag 2011-09-20 133    
nadere memorie van antwoord 2012-03-16   178  
eindverslag 2012-04-03 18    
stemming 2012-05-22 49    
subtotaal   267 340 607
Staatsblad
publicatie wet 2012-06-12   21  
totalen
TK + EK       963
totaal       1170

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK