32.473

Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BEStype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Regels inzake de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het milieubeheer in de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES)
ingediend 03-09-2010 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2010-04-06      
advies 2010-05-27 51    
nader rapport 2010-08-30   95  
indiening 2010-09-03   4  
Tweede Kamer
memorie van antwoord 2010-09-03     0
verslag 2010-10-26     53
nota naar aanleiding van het verslag 2010-11-18     23
behandeling 2011-02-02     76
stemming 2011-02-08     6
subtotaal       158
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-04-05 56    
memorie van antwoord 2011-07-05   91  
eindverslag 2011-09-13 70    
behandeling 2011-12-19 97    
stemming 2011-12-19 0    
subtotaal   223 91 314
Staatsblad
publicatie wet 2012-02-03   46  
totalen
TK + EK       472
totaal       668

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK