32.358

Internationale kinderontvoeringentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet van 2 mei 1990 tot uitvoering van het op 20 mei 1980 te Luxemburg tot stand gekomen Europese verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag over kinderen, uitvoering van het op 25 oktober 1980 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen alsmede algemene bepalingen met betrekking tot verzoeken tot teruggeleiding van ontvoerde kinderen over de Nederlandse grens en de uitvoering daarvan en van de Uitvoeringswet internationale kinderbescherming in verband met afschaffing van de procesvertegenwoordigende bevoegdheid van de centrale autoriteit in zaken van internationale kinderontvoering en kinderbescherming, alsmede, in teruggeleidingszaken, de concentratie van rechtspraak, introductie van de bevoegdheid van de rechter om te beslissen aan het hoger beroep in teruggeleidingszaken schorsende werking te verlenen, en beperking van het beroep in cassatie
ingediend 01-04-2010 14:47
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2010-04-01      
Tweede Kamer
behandeling 2011-01-13     287
stemming 2011-01-18     5
subtotaal       292
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-03-15 56    
memorie van antwoord 2011-06-27   104  
nader voorlopig verslag 2011-07-19 22    
nadere memorie van antwoord 2011-09-16   59  
eindverslag 2011-10-25 39    
stemming 2011-11-08 14    
subtotaal   131 163 294
Staatsblad
publicatie wet 2011-11-18   10  
totalen
TK + EK       586
totaal       596

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK