32.357

Wijziging Wet milieubeheer, Wet economische delicten en de Elektriciteitswet 1998 in verband met implementatie van diverse EG-richtlijnentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet op de economische delicten en de Elektriciteitswet 1998 ter implementatie van richtlijn nr. 2009/28/EG, richtlijn nr. 2009/30/EG en richtlijn nr. 2009/33/EG (implementatie van de EG-richtlijn energie uit hernieuwbare bronnen, de EG-richtlijn brandstofkwaliteit en de EG-richtlijn schone en energiezuinige wegvoertuigen)
ingediend 01-04-2010 15:27
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2009-11-25      
advies 2009-12-23 28    
nader rapport 2010-03-19   86  
indiening 2010-04-01   13  
Tweede Kamer
behandeling 2011-01-26     300
stemming 2011-02-15     20
subtotaal       320
Eerste Kamer
eindverslag 2011-03-15 28    
stemming 2011-03-22 7    
subtotaal   35   35
Staatsblad
publicatie wet 2011-04-08   17  
totalen
TK + EK       355
totaal       499

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK