32.413

Aanpassing Wet beheer rijkswaterstaatswerken betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuurtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Aanpassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken ter implementatie van richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU L 319/59)
ingediend 11-06-2010 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2010-04-09      
advies 2010-05-12 33    
nader rapport 2010-06-01   20  
indiening 2010-06-11   10  
Tweede Kamer
stemming 2010-11-11     153
subtotaal       153
Eerste Kamer
eindverslag 2010-11-23 12    
stemming 2010-11-30 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2010-12-22   22  
totalen
TK + EK       172
totaal       257

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK