32.421

Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving



type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving)
ingediend 17-06-2010 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2010-04-19      
advies 2010-05-26 37    
nader rapport 2010-06-14   19  
indiening 2010-06-17   3  
Tweede Kamer
stemming 2010-11-18     154
subtotaal       154
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2010-12-08 20    
memorie van antwoord 2010-12-10   2  
verslag 2010-12-15 5    
nota naar aanleiding van het verslag 2010-12-17   2  
stemming 2010-12-21 4    
subtotaal   29 4 33
Staatsblad
publicatie wet 2010-12-29   8  
totalen
TK + EK       187
totaal       254

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK