32.464

Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeldtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Ziektewet om een andere vorm van verrekening van inkomsten te introduceren en enige andere wijzigingen van de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld)
ingediend 27-08-2010 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2010-06-10      
advies 2010-07-21 41    
nader rapport 2010-08-23   33  
indiening 2010-08-27   4  
Tweede Kamer
behandeling 2011-03-17     202
stemming 2011-03-22     5
subtotaal       207
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-04-26 35    
memorie van antwoord 2011-05-12   16  
eindverslag 2011-05-24 12    
stemming 2011-05-31 7    
subtotaal   54 16 70
Staatsblad
publicatie wet 2011-06-23   23  
totalen
TK + EK       277
totaal       378

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK