32.521

Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Introductie van een regeling die het mogelijk maakt oudere belastingplichtigen een tegemoetkoming te verstrekken met het oog op compensatie van koopkrachtverlies als gevolg van beleidsmaatregelen (Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen)
ingediend 24-09-2010 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2010-07-16      
advies 2010-08-31 46    
nader rapport 2010-09-20   20  
indiening 2010-09-24   4  
Tweede Kamer
behandeling 2010-12-14     81
stemming 2010-12-16     2
subtotaal       83
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-02-01 47    
memorie van antwoord 2011-03-15   42  
eindverslag 2011-03-22 7    
behandeling 2011-04-19 28    
stemming 2011-04-19 0    
subtotaal   82 42 124
Staatsblad
publicatie wet 2011-05-20   31  
totalen
TK + EK       207
totaal       308

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK