32.474

Wijziging Waterwet en Waterschapswet inzake voorkoming schade waterstaatswerken veroorzaakt door muskusrattentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers, tot regeling van de zorgplicht ter voorkoming van schade aan waterstaatswerken veroorzaakt door muskusratten en van financiële bijdragen aan verbetering van primaire waterkeringen van de waterschappen
ingediend 03-09-2010 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2010-07-20      
advies 2010-08-18 29    
nader rapport 2010-08-30   12  
indiening 2010-09-03   4  
Tweede Kamer
behandeling 2010-11-18     76
stemming 2010-11-23     5
subtotaal       81
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-02-01 70    
memorie van antwoord 2011-02-24   23  
eindverslag 2011-03-15 19    
behandeling 2011-05-17 63    
stemming 2011-05-24 7    
subtotaal   159 23 182
Staatsblad
publicatie wet 2011-06-08   15  
totalen
TK + EK       263
totaal       323

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK