31.714

Introductie echtscheidingsnotaristype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met verlening aan de notaris van bevoegdheden in verband met gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheiding en tot ontbinding van een geregistreerd partnerschap
ingediend 24-09-2008 11:36
fase wetsvoorstel 11_verworpen door Eerste Kamer

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-06-17      
advies 2008-08-08 52    
nader rapport 2008-09-18   41  
indiening 2008-09-24   6  
Tweede Kamer
behandeling 2011-03-09     896
stemming 2011-03-15     6
subtotaal       902
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-05-24 70    
memorie van antwoord 2011-06-27   34  
nader voorlopig verslag 2011-07-19 22    
nadere memorie van antwoord 2011-09-29   72  
eindverslag 2011-10-11 12    
behandeling 2011-11-15 35    
stemming 2011-11-22 7    
subtotaal   146 106 252
totalen
TK + EK       1154

Documenten EK


Behandeling in TK