32.434

Wijziging Wet bestrijding ongevallen Noordzee en de Wet voorkoming verontreiniging door schepen inzake de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaarttype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee en van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2009/17/EG van 23 april 2009 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie tot wijziging van richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart (PbEU L 131)
ingediend 01-07-2010 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2010-05-25      
advies 2010-06-02 8    
nader rapport 2010-06-25   23  
indiening 2010-07-01   6  
Tweede Kamer
stemming 2010-12-09     161
subtotaal       161
Eerste Kamer
eindverslag 2010-12-14 5    
stemming 2010-12-21 7    
subtotaal   12   12
Staatsblad
publicatie wet 2010-12-30   9  
totalen
TK + EK       173
totaal       219

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK