32.488

Aanpassing Spoedwet wegverbreding, de Tracéwet, de Waterwet en de Wet ruimtelijke ordening inzake de hernieuwde invoering van koppelingen tussen de onteigeningsprocedure en planologische procedures



type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Aanpassing van de Spoedwet wegverbreding, de Tracéwet, de Waterwet en de Wet ruimtelijke ordening in verband met de hernieuwde invoering van koppelingen tussen de onteigeningsprocedure en planologische procedures
ingediend 16-09-2010 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2010-09-16      
Tweede Kamer
stemming 2010-12-16     91
subtotaal       91
Eerste Kamer
eindverslag 2010-12-17 1    
stemming 2010-12-21 4    
subtotaal   5   5
Staatsblad
publicatie wet 2011-01-13   23  
totalen
TK + EK       96
totaal       119

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK