32.315

Verruiming bevoegdheid gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen om kwijtschelding van belastingen te verlenentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad, provinciale staten en het algemeen bestuur om kwijtschelding van belastingen te verlenen
ingediend 09-02-2010 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2009-06-11      
advies 2009-07-27 46    
nader rapport 2010-02-02   190  
indiening 2010-02-09   7  
Tweede Kamer
behandeling 2011-03-22     406
stemming 2011-03-29     7
subtotaal       413
Eerste Kamer
eindverslag 2011-04-19 21    
stemming 2011-05-10 21    
subtotaal   42   42
Staatsblad
publicatie wet 2011-06-27   48  
totalen
TK + EK       455
totaal       746

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK