32.397

Wijziging Arbeidsomstandighedenwet ten aanzien van de risico inventarisatie en evaluatietype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet ten aanzien van de risico inventarisatie en evaluatie en enkele technische wijzigingen in deze wet en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht
ingediend 28-05-2010 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2010-05-28      
Tweede Kamer
stemming 2010-12-09     195
subtotaal       195
Eerste Kamer
eindverslag 2010-12-20 11    
stemming 2010-12-21 1    
subtotaal   12   12
Staatsblad
publicatie wet 2011-01-13   23  
totalen
TK + EK       207
totaal       230

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK