32.465

Wijzigingen met betrekking tot vakantie- en verlofrechten



type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Het afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte, de invoering van een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen en de aanpassing van enige andere artikelen in de regeling voor vakantie en verlof in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek
ingediend 27-08-2010 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2010-06-24      
advies 2010-07-21 27    
nader rapport 2010-08-23   33  
indiening 2010-08-27   4  
Tweede Kamer
stemming 2010-12-16     111
subtotaal       111
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-02-15 61    
memorie van antwoord 2011-04-05   49  
eindverslag 2011-04-12 7    
behandeling 2011-05-17 35    
stemming 2011-05-24 7    
subtotaal   110 49 159
Staatsblad
publicatie wet 2011-06-29   36  
totalen
TK + EK       270
totaal       370

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK