32.480

Aanpassing aansprakelijkheidsvergoedingen voor vervoer door de luchttype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de bedragen waartoe de aansprakelijkheid van de vervoerder bij vervoer door de lucht is beperkt op grond van het Verdrag van Montreal tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Trb. 2000, 32)
ingediend 09-09-2010 10:11
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2010-09-09      
Tweede Kamer
behandeling 2011-01-20     133
stemming 2011-01-20     0
subtotaal       133
Eerste Kamer
eindverslag 2011-02-01 12    
stemming 2011-02-08 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2011-02-22   14  
totalen
TK + EK       152
totaal       166

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK