32.431

Goedkeuring totstandgekomen Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten en de Republiek Indonesiëtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van de op 9 november 2009 te Jakarta totstandgekomen Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds (Trb. 2010, 82)
ingediend 28-06-2010 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2010-06-28      
Tweede Kamer
behandeling 2011-09-29     458
stemming 2011-10-04     5
subtotaal       463
Eerste Kamer
eindverslag 2011-10-11 7    
stemming 2011-10-25 14    
subtotaal   21   21
Staatsblad
publicatie wet 2011-11-10   16  
totalen
TK + EK       484
totaal       500

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK