32.614

Uitzonderingen Lex silencio positivo Dienstenwettype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Dienstenwet en enige andere wetten ter vastlegging van uitzonderingen op de toepasselijkheid van de positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen ingevolge de Dienstenwet
ingediend 31-01-2011 16:23
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2010-12-29      
advies 2011-01-12 14    
nader rapport 2011-01-21   9  
indiening 2011-01-31   10  
Tweede Kamer
behandeling 2011-03-17     45
stemming 2011-03-17     0
subtotaal       45
Eerste Kamer
eindverslag 2011-03-29 12    
stemming 2011-04-05 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2011-05-03   28  
totalen
TK + EK       64
totaal       125

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK