32.314

Wet instelling Raad voor de leefomgeving en infrastructuurtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Instelling van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Wet Raad voor de leefomgeving en infrastructuur)
ingediend 09-02-2010 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2009-04-29      
advies 2009-10-06 160    
nader rapport 2010-02-04   121  
indiening 2010-02-09   5  
Tweede Kamer
behandeling 2011-06-23     499
stemming 2011-06-28     5
subtotaal       504
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-10-11 105    
memorie van antwoord 2011-10-27   16  
nader voorlopig verslag 2011-11-14 18    
nadere memorie van antwoord 2011-12-15   31  
eindverslag 2011-12-20 5    
stemming 2012-01-17 28    
subtotaal   156 47 203
Staatsblad
publicatie wet 2012-02-10   24  
totalen
TK + EK       707
totaal       1017

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK