31.962

Uitvoering overeenkomst afgifte attestatie de vitatype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet rechten burgerlijke stand in verband met de goedkeuring van de op 10 september 1998 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de afgifte van een attestatie de vita met bijlagen (Trb. 2004, 283)
ingediend 27-05-2009 12:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2009-05-27      
Tweede Kamer
stemming 2011-03-31     673
subtotaal       673
Eerste Kamer
eindverslag 2011-04-12 12    
stemming 2011-04-19 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2011-05-24   35  
totalen
TK + EK       692
totaal       727

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK