32.664

Novelle Initiatiefvoorstel-Verburg, Aptroot en Dijksma Versterking van de positie van leveranciers uit het MKB



type wetsvoorstel initiatiefvoorstel
(volledige) titel Voorstel van wet van de leden Verburg, Aptroot en Dijksma tot wijziging van de Wet houdende wijzing van de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het verbod van mededingingsafspraken
ingediend 25-02-2011 14:43
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2011-02-25      
Tweede Kamer
stemming 2011-06-30     125
subtotaal       125
Eerste Kamer
eindverslag 2011-09-13 75    
stemming 2011-09-13 0    
subtotaal   75   75
Staatsblad
publicatie wet 2011-11-24   72  
totalen
TK + EK       200
totaal       272

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK