32.481

Wijziging Wet handhaving consumentenbescherming en Luchtvaartwet inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschaptype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming en de Luchtvaartwet ter implementatie van Verordening (EG) nr. 1008/2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (PbEU L 293)
ingediend 13-09-2010 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2010-09-13      
Tweede Kamer
stemming 2011-03-31     199
subtotaal       199
Eerste Kamer
eindverslag 2011-04-12 12    
stemming 2011-04-19 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2011-05-31   42  
totalen
TK + EK       218
totaal       260

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK