32.316

Invoering beroepsgerichte kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de beroepsgerichte kwalificatiestructuur
ingediend 10-02-2010 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2009-10-23      
advies 2009-12-18 56    
nader rapport 2010-02-04   48  
indiening 2010-02-10   6  
Tweede Kamer
behandeling 2011-05-17     461
stemming 2011-05-19     2
subtotaal       463
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-09-13 117    
memorie van antwoord 2011-10-21   38  
eindverslag 2011-10-25 4    
stemming 2011-11-01 7    
subtotaal   128 38 166
Staatsblad
publicatie wet 2011-12-02   31  
totalen
TK + EK       629
totaal       770

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK