32.705

Wijziging Wet op de Europese ondernemingsradentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden in verband met de uitvoering van richtlijn 2009/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 mei 2009 (PbEU 2009, L 122), houdende herschikking van richtlijn 94/45/EG, inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers
ingediend 22-03-2011 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-01-31      
advies 2011-03-04 32    
nader rapport 2011-03-17   13  
indiening 2011-03-22   5  
Tweede Kamer
verslag 2011-04-21     30
nota naar aanleiding van het verslag 2011-05-17     26
behandeling 2011-06-22     36
stemming 2011-06-28     6
subtotaal       98
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-10-04 98    
memorie van antwoord 2011-10-13   9  
eindverslag 2011-10-25 12    
stemming 2011-11-01 7    
subtotaal   117 9 126
Staatsblad
publicatie wet 2011-11-14   13  
totalen
TK + EK       224
totaal       287

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK