32.044

Wet herziening ten nadeletype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele)
ingediend 01-09-2009 16:16
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2009-03-17      
advies 2009-06-08 83    
nader rapport 2009-08-26   79  
indiening 2009-09-01   6  
Tweede Kamer
verslag 2011-06-27     664
stemming 2012-01-24     211
subtotaal       875
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2012-03-27 63    
memorie van antwoord 2013-01-10   289  
eindverslag 2013-01-22 12    
behandeling 2013-04-09 77    
stemming 2013-04-09 0    
subtotaal   152 289 441
Staatsblad
publicatie wet 2013-04-18   9  
totalen
TK + EK       1316
totaal       1493

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK