32.587

Instelling diplomaregistertype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van onder meer de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de instelling van het diplomaregister hoger onderwijs, beroepsonderwijs, voortgezet (algemeen volwassenen)onderwijs, NT2 en inburgering
ingediend 27-12-2010 10:19
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2010-09-14      
advies 2010-11-12 59    
nader rapport 2010-12-20   38  
indiening 2010-12-27   7  
Tweede Kamer
stemming 2011-04-28     122
subtotaal       122
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-06-28 61    
memorie van antwoord 2011-08-30   63  
eindverslag 2011-09-13 14    
stemming 2011-09-27 14    
subtotaal   89 63 152
Staatsblad
publicatie wet 2011-11-04   38  
totalen
TK + EK       274
totaal       416

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK