32.045

Wet hervorming herziening ten voordeletype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met een hervorming van de regeling betreffende herziening ten voordele van de gewezen verdachte (Wet hervorming herziening ten voordele)
ingediend 01-09-2009 09:06
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2009-03-17      
advies 2009-06-08 83    
nader rapport 2009-08-28   81  
indiening 2009-09-01   4  
Tweede Kamer
nota naar aanleiding van het verslag 2010-02-17     169
stemming 2011-12-20     671
subtotaal       840
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2012-03-06 77    
memorie van antwoord 2012-05-30   85  
eindverslag 2012-06-05 6    
stemming 2012-06-12 7    
subtotaal   90 85 175
Staatsblad
publicatie wet 2012-06-27   15  
totalen
TK + EK       1015
totaal       1198

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK