32.416

Wijziging wetten in verband met het uitsluitend elektronisch verzenden van berichten die betrekking hebben op de rechtspositie van ambtenaren(volledige) titel Wijziging van de Ambtenarenwet, de Militaire Ambtenarenwet 1931 alsmede de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het uitsluitend elektronisch verzenden van berichten die betrekking hebben op de rechtspositie
ingediend 15-06-2010 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2010-06-15      
Tweede Kamer
behandeling 2011-05-19     338
stemming 2011-05-19     0
subtotaal       338
Eerste Kamer
eindverslag 2011-05-24 5    
stemming 2011-05-31 7    
subtotaal   12   12
Staatsblad
publicatie wet 2011-06-21   21  
totalen
TK + EK       350
totaal       371

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK