32.543

Wijziging AWBZ in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAKtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK
ingediend 21-10-2010 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2010-10-21      
Tweede Kamer
verslag 2010-12-17     57
nota naar aanleiding van het verslag 2011-03-31     104
behandeling 2011-06-01     62
stemming 2011-06-21     20
subtotaal       243
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-10-04 105    
memorie van antwoord 2011-10-18   14  
eindverslag 2011-10-25 7    
stemming 2011-11-01 7    
subtotaal   119 14 133
Staatsblad
publicatie wet 2011-11-07   6  
totalen
TK + EK       376
totaal       382

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK