32.529

Verbetering positie pleegouderstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen alsmede enige andere wetten in verband met de verbetering van de positie van pleegouders (verbetering positie pleegouders)
ingediend 08-10-2010 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2010-02-01      
advies 2010-04-22 80    
nader rapport 2010-10-04   165  
indiening 2010-10-08   4  
Tweede Kamer
verslag 2010-12-17     70
nota naar aanleiding van het verslag 2011-03-25     98
behandeling 2011-06-09     76
stemming 2011-06-14     5
subtotaal       249
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-10-10 118    
memorie van antwoord 2012-04-20   193  
nader voorlopig verslag 2012-05-22 32    
nadere memorie van antwoord 2012-07-06   45  
eindverslag 2012-07-10 4    
behandeling 2012-11-27 140    
stemming 2012-12-04 7    
subtotaal   301 238 539
Staatsblad
publicatie wet 2013-02-28   86  
totalen
TK + EK       788
totaal       1123

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK