32.617

Uitvoeringswet internationale inning levensonderhoudtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Uitvoering van het op 23 november 2007 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden (PbEU PM) en van de verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen (PbEU L 7/1) (Uitvoeringswet internationale inning levensonderhoud)
ingediend 01-02-2011 08:43
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2010-12-13      
advies 2011-01-12 30    
nader rapport 2011-01-25   13  
indiening 2011-02-01   7  
Tweede Kamer
stemming 2011-06-01     120
subtotaal       120
Eerste Kamer
eindverslag 2011-06-30 29    
stemming 2011-09-27 89    
subtotaal   118   118
Staatsblad
publicatie wet 2011-10-25   28  
totalen
TK + EK       238
totaal       316

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK