32.389

Wet revitalisering generiek toezichttype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met de revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht (Wet revitalisering generiek toezicht)
ingediend 20-05-2010 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2009-10-19      
advies 2010-02-24 128    
nader rapport 2010-05-07   72  
indiening 2010-05-20   13  
Tweede Kamer
verslag 2010-09-24     127
nota naar aanleiding van het verslag 2011-05-09     227
behandeling 2011-09-14     128
stemming 2011-09-27     13
subtotaal       495
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-11-08 42    
memorie van antwoord 2012-03-09   122  
nader voorlopig verslag 2012-04-10 32    
nadere memorie van antwoord 2012-05-10   30  
eindverslag 2012-05-15 5    
stemming 2012-05-22 7    
subtotaal   86 152 238
Staatsblad
publicatie wet 2012-06-05   14  
totalen
TK + EK       733
totaal       960

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK