32.193

Wijziging Wet op het onderwijstoezicht inzake gewijzigde rol Inspectie van het onderwijs bij het toezichtprocestype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces
ingediend 31-10-2009 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2009-05-13      
advies 2009-06-30 48    
nader rapport 2009-10-29   121  
indiening 2009-10-31   2  
Tweede Kamer
behandeling 2011-09-07     676
stemming 2011-09-27     20
subtotaal       696
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-11-15 49    
memorie van antwoord 2011-11-28   13  
eindverslag 2011-12-06 8    
behandeling 2012-01-24 49    
stemming 2012-01-31 7    
subtotaal   113 13 126
Staatsblad
publicatie wet 2012-03-23   52  
totalen
TK + EK       822
totaal       1045

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK