32.393

Wet aanvulling instrumenten bekostiging WMGtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging (Wet aanvulling instrumenten bekostiging WMG)
ingediend 25-05-2010 10:02
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2010-02-12      
advies 2010-03-12 28    
nader rapport 2010-05-17   66  
indiening 2010-05-25   8  
Tweede Kamer
behandeling 2011-06-16     387
stemming 2011-06-28     12
subtotaal       399
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-10-26 120    
memorie van antwoord 2011-11-10   15  
eindverslag 2011-11-15 5    
behandeling 2011-11-29 14    
stemming 2011-11-29 0    
subtotaal   139 15 154
Staatsblad
publicatie wet 2011-12-01   2  
totalen
TK + EK       553
totaal       657

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK