32.826

Implementatie herziene elektronischgeldrichtlijntype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG (PbEU L 267)
ingediend 24-06-2011 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-04-22      
advies 2011-06-22 61    
nader rapport 2011-06-23   1  
indiening 2011-06-24   1  
Tweede Kamer
verslag 2011-07-14     20
nota naar aanleiding van het verslag 2011-09-05     53
stemming 2011-11-01     57
subtotaal       130
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-12-08 37    
memorie van antwoord 2011-12-09   1  
verslag 2011-12-15 6    
nota naar aanleiding van het verslag 2011-12-16   1  
behandeling 2011-12-20 4    
stemming 2011-12-20 0    
subtotaal   47 2 49
Staatsblad
publicatie wet 2011-12-29   9  
totalen
TK + EK       179
totaal       251

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK