32.843

Implementatie richtlijn minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de implementatie van de Richtlijn nr. 2009/52/E van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot vaststelling van minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (PbEU 2009 L 168)
ingediend 06-07-2011 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-04-19      
advies 2011-06-08 50    
nader rapport 2011-06-28   20  
indiening 2011-07-06   8  
Tweede Kamer
verslag 2011-09-23     79
nota naar aanleiding van het verslag 2011-11-18     56
behandeling 2011-12-13     25
stemming 2011-12-20     7
subtotaal       167
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2012-02-07 49    
memorie van antwoord 2012-03-08   30  
eindverslag 2012-03-13 5    
stemming 2012-03-20 7    
subtotaal   61 30 91
Staatsblad
publicatie wet 2012-04-05   16  
totalen
TK + EK       258
totaal       352

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK