32.154

Wet AWBZ-zorg buitenlandtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet toelating zorginstellingen in verband met het regelen van de voorwaarden voor aanspraken op langdurige zorg buiten Nederland en de financiering van deze aanspraken (Wet AWBZ-zorg buitenland)
ingediend 29-09-2009 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2009-09-29      
Tweede Kamer
verslag 2009-11-09     41
nota naar aanleiding van het verslag 2010-02-18     101
behandeling 2011-09-28     587
stemming 2011-10-04     6
subtotaal       735
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-11-08 35    
memorie van antwoord 2011-12-13   35  
eindverslag 2011-12-20 7    
behandeling 2012-01-24 35    
stemming 2012-01-31 7    
subtotaal   84 35 119
Staatsblad
publicatie wet 2012-02-29   29  
totalen
TK + EK       854
totaal       883

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK