32.376

Wijziging Wet personenvervoer 2000 in verband met een verordening betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de wegtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315)
ingediend 27-04-2010 00:00
fase wetsvoorstel 11_verworpen door Eerste Kamer

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2009-12-07      
advies 2010-01-29 53    
nader rapport 2010-04-21   82  
indiening 2010-04-27   6  
Tweede Kamer
nota naar aanleiding van het verslag 2011-02-04     283
verslag 2011-06-27     143
stemming 2011-12-13     169
subtotaal       595
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2012-02-07 56    
memorie van antwoord 2012-03-13   35  
eindverslag 2012-03-20 7    
behandeling 2012-04-17 28    
stemming 2012-05-08 21    
subtotaal   112 35 147
totalen
TK + EK       742

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK