32.713

Wijziging Leerplichtwet 1969 inzake toevoeging niet-bekostigd onderwijs aan de systematiek van het persoonsgebonden nummer en het basisregister onderwijstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het onderwijstoezicht en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het toevoegen van niet-bekostigd onderwijs aan de systematiek van het persoonsgebonden nummer en het basisregister onderwijs
ingediend 25-03-2011 09:32
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2010-12-23      
advies 2011-02-17 56    
nader rapport 2011-03-21   32  
indiening 2011-03-25   4  
Tweede Kamer
verslag 2011-04-28     34
nota naar aanleiding van het verslag 2011-06-06     39
behandeling 2011-11-03     150
stemming 2011-11-08     5
subtotaal       228
Eerste Kamer
eindverslag 2011-11-15 7    
stemming 2011-11-22 7    
subtotaal   14   14
Staatsblad
publicatie wet 2011-12-21   29  
totalen
TK + EK       242
totaal       363

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK