32.700

Informatieplicht derdegeldenrekening notariaattype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met de invoering van een informatieplicht ten aanzien van gegevens betreffende de bijzondere rekening, bedoeld in artikel 25 van die wet (informatieplicht derdengeldenrekening notariaat)
ingediend 18-03-2011 14:49
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2010-06-18      
advies 2010-09-03 77    
nader rapport 2011-03-14   192  
indiening 2011-03-18   4  
Tweede Kamer
stemming 2011-11-03     230
subtotaal       230
Eerste Kamer
eindverslag 2011-11-15 12    
stemming 2011-11-22 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2011-12-02   10  
totalen
TK + EK       249
totaal       532

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK