32.798

Wijziging Wet op het kindgebonden budget in verband met bezuinigingentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met bezuiniging op het kindgebonden budget
ingediend 06-06-2011 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-04-01      
advies 2011-05-10 39    
nader rapport 2011-06-01   22  
indiening 2011-06-06   5  
Tweede Kamer
verslag 2011-07-01     25
nota naar aanleiding van het verslag 2011-08-19     49
stemming 2011-10-04     46
subtotaal       120
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-11-04 31    
memorie van antwoord 2011-11-11   7  
eindverslag 2011-11-15 4    
behandeling 2011-12-06 21    
stemming 2011-12-06 0    
subtotaal   56 7 63
Staatsblad
publicatie wet 2011-12-07   1  
totalen
TK + EK       183
totaal       250

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK