32.600

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sectortype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector)
ingediend 14-01-2011 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2010-05-12      
advies 2010-08-27 107    
nader rapport 2011-01-05   131  
indiening 2011-01-14   9  
Tweede Kamer
verslag 2011-03-09     54
nota naar aanleiding van het verslag 2011-06-17     100
verslag 2011-10-11     170
behandeling 2011-12-01     51
stemming 2011-12-06     5
subtotaal       326
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2012-06-12 189    
memorie van antwoord 2012-07-16   34  
verslag 2012-10-09 85    
nota naar aanleiding van het verslag 2012-10-15   6  
behandeling 2012-11-06 22    
stemming 2012-11-13 7    
subtotaal   303 40 343
Staatsblad
publicatie wet 2012-11-23   10  
totalen
TK + EK       669
totaal       926

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK