32.586

Uitbreiding geschillenbeslechting huurcommissietype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het overleg huurders verhuurder en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
ingediend 27-12-2010 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2010-06-30      
advies 2010-08-11 42    
nader rapport 2010-12-22   133  
indiening 2010-12-27   5  
Tweede Kamer
verslag 2011-02-16     51
nota naar aanleiding van het verslag 2011-07-11     145
stemming 2011-10-13     94
subtotaal       290
Eerste Kamer
eindverslag 2011-10-25 12    
stemming 2011-10-25 0    
subtotaal   12   12
Staatsblad
publicatie wet 2011-11-18   24  
totalen
TK + EK       302
totaal       506

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK